preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
e-Dnevnik
Natječaji

NATJEČAJ za zapošljavanje učitelja/ice glazbene kulture

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1. Učitelja/ice glazbene kulture na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati rada tjedno u OŠ Dragutina Domjanića, Sv. I. Zelina

Uvjeti: opći u skladu sa Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.) te posebni u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18..), Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, Pravilnikom o radu OŠ Dragutina Domjanića i Pravilnikom o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u OŠ D. Domjanića.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave. Natječaj traje od 30. 10. do 7. 11. 2019. g.


Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave. Natječaj traje od 30. 10. do 7. 11. 2019. g. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: životopis, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izdano u vrijeme trajanja natječaja, neovjerene preslike dokaza o stručnoj spremi i rodnog lista te HZMO-elektronički zapis o radnom stažu izdan u vrijeme trajanja natječaja.

Isprave i dokumentacija predane u natječajnom postupku neće se vraćati nakon završetka istog.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja. Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Koji su dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju možete pronaći na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje: DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU. Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“, br. 157/13. i 152/14.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan/a je uz prijavu priložiti i rješenje o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Kandidat/kanja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje u osnovnoj školi i neće se koristiti u druge svrhe.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera kompetencija kandidata putem intervjua. Točna informacija o mjestu, trajanju i vremenu održavanja prethodne provjere kompetencija, područje provjere, kao i pravni i drugi izvori za pripremu kandidata objavit će se na Internet stranici škole: http://www.os-ddomjanic-zelina.skole.hr. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri kompetencija, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vlastoručno potpisane prijave dostaviti osobno u tajništvo škole ili poštom na adresu škole:

Osnovna škola Dragutina Domjanića, 1

0 380 Sveti Ivan Zelina, I. Gundulića 2.

s naznakom „za natječaj“

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

U slučaju potrebe, zadržava se pravo na traženje dostave dodatnih dokaza o ispunjavanju zakonskih pretpostavki za zapošljavanje, a prije donošenja odluke o izboru kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica:

mr. Gordana Čosić, prof., v.r.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Iva Kart   datum: 30. 10. 2019.


Mala školska prognoza

TEMPERATURA: 

ujutro:  

tijekom dana:  

VJETAR:  

VLAGA:  

PADALINE:  

TLAK ZRAKA:  


Informacije za roditelje


Vremenik dopunske i dodatne nastave i izvannastavnih aktivnosti u šk.god. 2019./2020.
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Brojač posjeta
Ispis statistike od 3. 12. 2012.

Ukupno: 957297
Ovaj mjesec: 6724
Danas: 15
preskoči na navigaciju