preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
e-Dnevnik
Natječaji

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta učitelja/ice glazbene kulture

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

1. Učitelja/ice glazbene kulture na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati rada tjedno u OŠ Dragutina Domjanića, Sv. I. Zelina


Uvjeti: opći u skladu sa Zakonom o radu (NN br. 93/14. i 127/17.) te posebni u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18..), Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, Pravilnikom o radu OŠ Dragutina Domjanića i Pravilnikom o načinu i postupku te vrednovanju i procjeni kandidata za zapošljavanje u OŠ D. Domjanića.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave. Natječaj traje od 19. 12. do 27. 12. 2019. g.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: životopis, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izdano u vrijeme trajanja natječaja, neovjerene preslike dokaza o stručnoj spremi i rodnog lista te HZMO-elektronički zapis o radnom stažu izdan u vrijeme trajanja natječaja.

Isprave i dokumentacija predane u natječajnom postupku neće se vraćati nakon završetka istog.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Koji su dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju  možete pronaći na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov..hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU .pdf

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine“, br. 157/13. i 152/14.) pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja dužan/a je uz prijavu priložiti i rješenje o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat/kanja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje u osnovnoj školi i neće se koristiti u druge svrhe.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera kompetencija kandidata putem intervjua(najmanje pet kandidata). Točna informacija o mjestu, trajanju i vremenu održavanja prethodne provjere kompetencija, područje provjere, kao i pravni i drugi izvori za pripremu kandidata objavit će se na Internet stranici škole: http://www.os-ddomjanic-zelina.skole.hr. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri kompetencija, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vlastoručno potpisane prijave dostaviti osobno u tajništvo škole ili poštom na adresu škole:

Osnovna škola Dragutina Domjanića,

10 380 Sveti Ivan Zelina, I. Gundulića 2.

s naznakom „za natječaj“

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

U slučaju potrebe, zadržava se pravo na traženje dostave dodatnih dokaza o ispunjavanju zakonskih pretpostavki za zapošljavanje, a prije donošenja odluke o izboru kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Ravnateljica:

                                                                                          mr. Gordana Čosić, v.r.


Priloženi dokumenti:
NATJECAJ_odre_eno.doc (49.00 KB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Iva Kart   datum: 19. 12. 2019.


Mala školska prognoza

TEMPERATURA: 

ujutro:  

tijekom dana:  

VJETAR:  

VLAGA:  

PADALINE:  

TLAK ZRAKA:  


Informacije za roditelje


Vremenik dopunske i dodatne nastave i izvannastavnih aktivnosti u šk.god. 2019./2020.
Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Brojač posjeta
Ispis statistike od 3. 12. 2012.

Ukupno: 957312
Ovaj mjesec: 6739
Danas: 30
preskoči na navigaciju