2019-03-22 10:16:14

LATINICA ILI GLAGOLJICA? ILI OBOJE?

Premda je Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštva već daleko iza nas, na nas je ostavio veliki dojam, a kako bismo sačuvali uspomenu na prekrasne aktivnosti i radove, odlučili smo ih objaviti.

Boravkaši su se najprije upoznali s glagoljicom, upoznali sva slova, a zatim su krenuli na posao. Pisanje imena glagoljičkim pismom bio je u početku težak zadatak, a još je bio teži kada su u svoje radove učenici trebali uključiti i likovnu komponentu (tople boje).

Veliki izazov je bio izraditi i zidnu slovaricu na latiničnom, glagoljičkom pismu i slikovnom prikazu. Boravkaši su bez problema izvršili zadatak, usput su se dobro zabavili, a slovaricu još i sada koristimo kada nam zatreba.


Osnovna škola Dragutina Domjanića Sveti Ivan Zelina