2012-01-11 11:27:45

Litosferne ploče i vulkani

"Mali geografi" cijelo polugodište proučavali su litosferne ploče i vulkane i izradili prezentaciju.


Osnovna škola Dragutina Domjanića Sveti Ivan Zelina