2020-02-12 14:10:37

Natječaj, razredna nastava, određeno - zamjena za bolovanje

OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA DOMJANIĆA

                        SVETI IVAN ZELINA

KLASA: 119-01/20-01/01

URBROJ. 238/30-31-20-01-3

Sv. Ivan Zelina,  12. 2. 2020.

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta učitelja/ice razredne nastave na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati rada tjedno u OŠ Dragutina Domjanića, Sv. I. Zelina.

Tekst Natječaja nalezi se u prilogu.


Osnovna škola Dragutina Domjanića Sveti Ivan Zelina