2020-09-07 11:57:00

ODLUKA O RAZVRSTAVANJU DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE U PROIZVEDENU DUGOTRAJNU NEFINANCIJSKU IMOVINU ILI SITNI INVENTAR I O ISPRAVKU NJIHOVE VRIJEDNOSTI

Dokument se nalazi u privitku.


Osnovna škola Dragutina Domjanića Sveti Ivan Zelina